Дитячий садок №32 Чернігів

Чернігівський дошкільний навчальний заклад №32 «Веселка», центр активного фізичного та духовного розвитку Чернігівської міської ради

Чернігівської області

 Юридична адреса Чернігівського дошкільного навчального закладу №32 «Веселка», центру активного фізичного та духовного розвитку Чернігівської міської ради:

14005, місто Чернігів, в. Богунського, 27

телефони: завідувач – 775167

                загальний – 777116

 Завідувач: Залеська Галина Володимирівна.

Вихователь-методист: Бойко Людмила Федорівна.

 Чернігівський дошкільний навчальний заклад №32 «Веселка», центр активного фізичного та духовного розвитку Чернігівської міської ради Чернігівської області загальноосвітнього типу розпочав свою роботу 02.09.1991 року, в закладі виховується 288 дітей.

 Функціонує 14 груп з денним перебуванням дітей, з них:

 • 3 групи для дітей раннього віку;
 • 11 груп для дітей дошкільного віку, у тому числі 2 групи для дітей з особливими освітніми потребами (ФФНМ та ЗПР).

Групи укомплектовані згідно віку дітей та висновків психолого-медико-педагогічної комісії.

 

Номер групи та вік дітей даної групи Кількість дітей у групі
     1 – група раннього віку

20

     2 – група раннього віку

20

     3 – спеціалізована (ФФНМ)

12

     4 – спеціалізована (ЗПР)

12

     5 – середня

25

     6 – старша

25

     7 – старша

24

     8 – молодша

24

     9 – середня

20

    10 – молодша

21

    11 — група раннього віку

21

    12 – молодша

21

    13 – старша

23

    14 – середня

19

    Всього:

288

 Режим роботи дошкільного навчального закладу — п’ятиденний.

 Робочий тиждень  з 10,5-годинним перебуванням дітей.

Початок роботи о 7 годині 30 хвилин, закінчення роботи о 18 годині

Чергова група працює з 7.00 до 7.30, з 18.00 до 19.00

Всі групи дошкільного закладу працюють в україномовному режимі.

В Чернігівському дошкільному навчальному закладі №32 «Веселка» працюють і забезпечують всебічний розвиток наших вихованців 40 педагогічних працівників

 

Педагогічні кадри

Кваліфікаційна категорія

Освіта

   Завідувач Вища категорія Вища
   Вихователь-методист Вища категорія Вища
   Практичний психолог ІІ категорія Вища
   Музичні керівники — 2 чол. ІІ категоріяСпеціаліст  Вища
   Інструктори з фізкультури — 3 чол.

    Вища категорія — 1 чол.

 Спеціаліст — 2 чол.

 Вища
   Вчителі-логопеди — 2 чол.  І категорія  Вища
   Художній керівник з хореографії  Спеціаліст  Середня спеціальна
   Художній керівник з образотворчого мистецтва  Спеціаліст  Вища
   Вихователі — 28 чол.    Вища — 26 чол. Середня спеціальна -2 чол.

          

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

У дошкільному навчальному закладі створені всі необхідні умови для організації життєдіяльності та оздоровлення дітей дошкільного віку. Меблі підібрані згідно показників росту дітей, забезпечуються гігієнічні умови для проведення занять та інших видів діяльності. Дидактичні та наочні посібники, іграшки та ТЗН є в необхідній кількості.

Про створення належних умов для гармонійного, всебічного розвитку наших вихованців дбає і обслуговуючий персонал ДНЗ, який нараховує 36 осіб

Посада

Кількість працівників

Освіта

   Старша медсестра

2

Середня спеціальна
   Заступник  завідувача з госп. частини

1

Середня спеціальна
   Комірник

1

Середня спеціальна
   Кастелянка

1

Середня спеціальна
   Діловод

1

Середня спеціальна
   Шеф-кухар

1

Середня спеціальна
   Кухар

2

Середня спеціальна
   Кухонний робітник

2

Середня спеціальна                    
   Машиніст з прання білизни

3

Середня спеціальна — 2

Середня — 1

   Помічник вихователя для дітей віком до  3-х років

4

Середня спеціальна
   Помічник вихователя для дітей віком після 3-х років

12

Середня спеціальна — 10

Вища — 1

Середня — 1

   Прибиральниця службових приміщень

1

Середня спеціальна 
   Прибиральниця службових приміщень басейну

1

Середня спеціальна 
   Робітник по обслуговуванню приміщень

1

Середня
   Двірник

2

Середня спеціальна 
   Сторож

3

Середня спеціальна — 2

Середня -1

 

Діяльність Чернігівського дошкільного навчального закладу №32 «Веселка» Чернігівської міської ради Чернігівської області направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі:

 • забезпечення цілісного підходу до виховання, розвитку та навчання дошкільників; збалансованості різних форм активності дошкільника – фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої та креативно-поведінкової;
 • гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах ДНЗ розвивального життєвого простору, сприятливого для закладання основ його компетентності, емоційної зрілості, розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції;
 • забезпечення кваліфікаційної турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • виховання у дошкільника творчого ставлення до життя, вміння самостійно висувати елементарні гіпотези, нешаблонно розв’язувати проблеми, проявляти самобутність;
 • сприяння духовному розвитку дитини через спілкування з навколишнім світом та оволодіння рідною мовою, як найціннішим скарбом народу;
 • створення умов для надання комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції мовленнєвого розвитку;
 • співпраця з родинами вихованців, забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • перспективність і наступність у роботі ДНЗ та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату як однієї з форм здобуття дошкільної освіти, надання комплексної психолого-педагогічної допомоги сім’ям дітей, які не відвідують ДНЗ.

 Освітній простір ДНЗ включає:

групові кімнати; ігрові майданчики; музичну залу; фізкультурну залу та басейн з необхідним набором музичних  інструментів, спортивного обладнання та інвентарю;  спортивний майданчик; методичний кабінет; медичний кабінет; кабінет практичного психолога; кабінети вчителів-логопедів; територію закладу з куточком лісу, саду, городом, та квітниками.

Освітньо-виховний процес організовується за принципом інтеграції та демократизації навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ціннісних орієнтирів, особистісних якостей дошкільників та педагогічних працівників.

Науково-методичним осередком закладу є методичний кабінет, оснащений відповідно до вимог.

 Зміст методичної роботи реалізується у таких формах:                   

Масові

Групові

Індивідуальні

 • педагогічні ради
 • виставки
 • педагогічні читання
 • конференції

 

 • семінари-практикуми
 • проблемні семінари
 • консультації
 • ділові ігри, тренінги
 • анкетування
 • діагностування
 • колективні перегляди
 • метод об’єднання
 • творча група
 • школа передового досвіду
 • клуб становлення педагога
 • консиліуми
 • самоосвіта
 • атестація
 • індивідуальні консультації
 • співбесіди
 • докурсові та післякурсові завдання
 • наставництво
 • майстер-класи
 • участь у конкурсах

 Постійний зв’язок методичної роботи з процесом  і результатами діяльності педагогів забезпечує безперервний процес удосконалення їхньої педагогічної майстерності.

Впровадження у практику роботи інноваційних технологій та досягнень перспективного педагогічного досвіду допомагають зробити цікавими кожне заняття, змістовною кожну гру, пізнавальною кожну прогулянку.

Колектив працівників працює під гаслом: «Ти можеш подарувати дитині радість, усмішку, щастя, якщо вкладеш у неї часточку душі й любові».